januari 2017

In vijf jaar 13% minder blootgestelden

Afgelopen jaren is de lucht schoner geworden. Nederland voldoet voor een groot deel aan de Europese normen voor fijn stof en voor stikstofdioxide. 
Het halen van de normen is echter maar een kant van het verhaal rondom luchtkwaliteit. Belangrijk is ook wat de effecten van de luchtkwaliteit zijn op de gezondheid. Voor fijnstof is er geen drempelwaarde waaronder geen gezondheidsschade wordt aangericht. Het is daarom belangrijk ook naar de blootstelling te kijken, ook al blijft de emissie onder de EU-normen.

Enkele feiten over luchtkwaliteit:
  • De luchtkwaliteit is sterk verbeterd. Tussen 2011 en 2015 daalde de emissie zowel in de stad als daarbuiten gemiddeld met 13 procentpunten. Gemeenten in het noorden van het land kennen de schoonste lucht. Lees meer in Schoonste lucht in het Noorden

*Gemiddeld over alle gemeenten, niet gewogen naar inwonertal; bron RIVM, bewerking CROW

  • Nederland blijkt niet overal de Europese normen voor fijn stofconcentratie (PM10 en PM2.5) te halen. Ook zijn er nog enkele knelpunten met NO2. En wist u dat de WHO concentraties adviseert die 2,5 maal lager liggen dan de Europese norm?  Lees meer in Ligt Nederland op schema? en voor meer informatie over Wetten en normen
  • Voor de concentratie ultrafijnstof (PM0,1). bestaan geen expliciete normen. Deze deeltjes zijn veel schadelijker. De voertuignormen voor fijnstof richtten zich niet op ultrafijn stof. Er zijn echter ook deeltjesaantal-eisen ingevoerd in de regelgeving voor voertuigen, waardoor de emissie van ultrafijne deeltjes van nieuwe voertuigen effectief verminderd wordt. Lees meer in Schoonste lucht in het Noorden
  • Wegverkeer veroorzaakt in steden gemiddeld 30% van de NO2 concentratie in de lucht. In grote steden kan dit aandeel oplopen tot wel 50%. Lees meer in Aandeel autoverkeer
  • Hoeveel is de gemiddelde blootstelling in uw gemeente? kijk in Cijfers per gemeente
  • Gemeenten kunnen maatregelen nemen voor minder uitstoot. Lees meer in Lokale maatregelen